badania krwi

Białe krwinki czyli leukocyty najczęściej wiązane są z stanem zapalnym oraz białaczką. Ocena ich ilości oraz procentowego rozkładu według grup funkcyjnych stanowi składową badania morfologii krwi.

Morfologia krwi to nic innego jak ocena ilości oraz jakości elementów morfotycznych krwi takich jak krwinki czerwone i białe, a także płytki krwi.

To tanie badanie umożliwia wykrycie zagrażających życiu stanów takich jak białaczka czy stan zapalny.

Wzrost ogólnej ilości leukocytów zazwyczaj świadczy o stanie zapalnym (w pewnych grupach wiekowych częściej jednak może wiązać się z procesem rozrostowym). Różnicowaniu etiologii leukocytozy służy, więc procentowy rozkład poszczególnych frakcji (neutrofile, bazofile, eozynofile, limfocyty T oraz B, a także monocyty).

Wzrost liczby eozynofilii świadczyć może o procesie alergicznym, ale również zakażeniu pasożytniczym (np. owsikiem ludzkim). Granulocytoza (wzrost liczby granulocytów) z przewagą neutrofilii to zazwyczaj wskaźnik zakażeń bakteryjnych wymagających podania antybiotyku.

Spadek liczby leukocytów świadczyć może nie tylko o uszkodzeniu szpiku, ale również o pierwotnych lub wtórnych niedoborach odporności. W takich przypadkach diagnostykę należy pogłębić.

Morfologia to jednak nie tylko białe krwinki, wykonuje się znacznie więcej badań, np dotyczących czerwonych ciałek lub płytek krwi (więcej na temat badań płytek krwi – portaldlazdrowia.pl/co-oznacza-podwyzszone-p-lcr-i-pdw-w-wynikach-morfologii). Analizując badania krwi należy pamiętać o tym, że pacjent powinien być oceniany całościowo.

badania krwi